Služby

Řízené mikrotunelování (ve skále)

Horizontální vrtání pomocí šneků

Ruční protlaky

Neřízené protlaky

Berstlining

Pluhování klasickým způsobem nebo pomocí GPS

Relining

Čištění a opravy kanalizací

Čištění technologických celků

Vysokotlaké čištění

Cementace

Sanace pomocí krátkých vložek

Monitorování kanalizací a jiných prostor

Monitoring potrubí

Svařování HDPE – na tupo nebo pomocí elektrotvarovek

Pokládka klasickým způsobem kanalizace, vodovodů a ostatních inž.sítí.