Vysokotlaké čištění

Domů 9 Služby 9 Vysokotlaké čištění

Kanalizace a vodovodní potrubí se čistí vodou pod vysokým tlakem. Tryskou namontovanou na vysokotlaké hadici stříká voda vysokou rychlostí a velkým tlakem směrem k hadici, čímž vzniká efekt reakčního pohonu tj. tažná síla, která trysku společně s hadicí zatahuje do potrubí.

Z fyzikálních důvodů je tryska zatahována proti směru toku odpadní vody, po dosažení cílové šachty je vytahována zpět –nyní ve směru toku odpadní vody. Vodní paprsek přitom dopravuje usazeniny ve směru toku odpadní vody až ke kontrolované šachtě, kterou byla tryska zavedena do roury. Odtud je materiál odstraněn mechanicky nebo odsáván vakuovou pumpou.