Sanace

Domů 9 Služby 9 Sanace
  • Sanace pomocí krátkých vložek

Technologie rekonstrukce a oprav potrubí krátkými vložkami  je používána pro obnovu nebo opravy místních poruch kanalizačního řádů, případně jiných beztlakových trubních vedení (úpravny vody, čistírny, průmyslové závody apod.) nezříceného, průchodného profilu potrubí v podstatě z jakéhokoliv materiálu a různého průřezu. Tato technologie slouží k bezvýkopovým opravám potrubí vykazujících různé druhy poškození, jako např. praskliny a trhliny v potrubí, chybějící střepy, nedoražená hrdla, netěsné spoje apod. Mírné zborcení klenby, či chybějící malé části potrubí nejsou obvykle překážkou pro aplikaci této technologie.

Opravit nebo renovovat lze trubní řady  z jakéhokoliv materiálu a různého průřezu, potrubí kruhová, nekruhová i vejčitá s ekvivalentním průměrem DN 80 až DN 1 200 v krátkých délkách cca od 0,3 m do 3,5 m. 

Tento technologický postup prací lze využít i k provádění náročnějších oprav v místech s přítoky tlakové vody a při malém průtoku vody v opravovaném potrubí.

Jako ostatní bezvýkopové technologie je využívána zejména v případech, kdy oprava klasicky, otevřeným výkopem, je komplikována nebo znemožněna technickými obtížemi, které zaviňují vlastní výkopové práce. Technologie BISANPART uplatňuje své přednosti zejména při požadavcích na rychlý průběh opravy a dále vyniká minimálními nároky na zábor ploch staveniště, značnou universálností a rychlostí provedení opravy.

Jde o opravu potrubního vedení krátkou, těsně přiléhající vystýlkou z tvrzeného plastu, vložka je zformována do tvaru potrubí a vytvrzení proběhne přímo v opravovanám potrubí. Po ukončení opravy vznikne v sanovaném úseku potrubí těsně přiléhající vystýlka z tvrzeného plastu (termosetu) kompozitní konstrukce s vlastnostmi určenými zejména typem a druhem použité pryskyřice a tkaniny.

  • Sanace pomocí rukávů

Technologie  se používá k rekonstrukci vodovodů a kanalizací průměrů DN200-1200. U kanalizačních profilů též vejčitých kanálů do DN 1000/1500 mm.

Např : Při technologii UV-LINER se používají syntetické pryskyřice na bázi polyesterů, které jsou vhodné při sanaci kanalizací komunálních i průmyslových. Sanace tlakových vodovodních řádů se provádí pomocí epoxidových pryskyřic, které jsou vhodné z hlediska hygienické nezávadnosti.

Obecně technologie UV-LINER spočívá v zatažení rukávce do poškozené kanalizace a jeho vytvrzení UV lampami. Slouží k bezvýkopové sanaci odpadních kanálů a potrubí vykazující různé druhy poškození, jako např. trhliny, přesazení rour, chybějící střepy, nedoléhající hrdla, koroze trub apod. Je aplikována zejména na místech, kde není možné použít výkopové práce, jako například v centrech měst nebo továrenských komplexech, při velké zastavěnosti či při požadavku malého stavebního záboru apod.