Řízené mikrotunelování (ve skále)

Domů 9 Služby 9 Řízené mikrotunelování (ve skále)

DN 50 – 500 mm

Jedná se o bezvýkopový způsob pokládky inženýrských sítí. Je vhodný pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové kanalizace a gravitační kanalizace. Maximální efektivita této metody vyplývá z následujících výhod:

 • výrazně nižší náklady oproti výkopům
 • minimální omezení provozu v případě komunikací (chodníky, silnice …)
 • výrazné snížení doby potřebné k provedení (rychlost provedení)
 • šetrnost vůči životnímu prostředí (ekologicky čistá technologie)
 • neporušení stávajících povrchů
 • schopnost vyhnout se překážkám v trase
 • neporušení stávajících inženýrských sítí
 • možnost zpětného vrtání
 • provádění prací ve stísněných poměrech apod.
 • nezávislost technologie na zdrojích el.energie
 • minimální velikost startovacích a koncových jam (cca 1m x 1m)

Možnosti použití:

 • bezvýkopová pokládka potrubí z PEHD pro vodu, plyn, kanalizaci
 • bezvýkopová pokládka chrániček pro kabelová a jiná vedení
 • bezvýkopová pokládka kompletních rozvodů a přípojek ve městech a obcích
 • sondážní, kontrolní a průzkumné horizontální vrty