Pluhování klasickým způsobem nebo pomocí GPS

Domů 9 Služby 9 Pluhování klasickým způsobem nebo pomocí GPS

Jde o bezvýkopovou technologii pokládky potrubí, které je určeno pro dlouhé přivaděče nebo kanalizační výtlaky, kabelové chráničky a VN kabely vedoucí přes nezpevněné plochy. Provádí se za pomoci pluhového zařízení, které se skládá ze dvou komponentů:

terénního tažného vozidla s lanovým navijákem (80 t / tah) a kotvou

pluhového pokladače – váha celé kolony (tažné vozidlo, vlek s vybavením a pluh) = 50 tun

Při této metodě se trubní materiál či kabel pokládá bez napětí na zarovnané dno výkopu a jeho hloubku je možné (v závislosti na charakteru podloží) nastavit maximálně do 1,8 m.