Neřízené protlaky

Domů 9 Služby 9 Neřízené protlaky

Neřízené protlaky se provádějí pomocí hydraulického protlačovacího zařízení PZ 65 .

Propichovací zařízení PZ 65  umožňuje bezrýhové vodorovné ukládání potrubí nebo kabelů prostřednictvím propichování zeminy. Při této technologii protlaku dochází během vtlačování a vtahování nástroje ke zhutňování zeminy.Po provedení základního propichu (� 76 mm) lze při zpětném vytahování tyčí otvor v zemině zvětšit na požadovaný průměr a zároveň vtáhnout chráničku pro potrubí či kabel. Základní sestava PZ 65 umožňuje provést protlak v délce 10m nebo delší a vtáhnout trubku o max. průměru DN 150mm.