Horizontální vrtání pomocí šneků

Domů 9 Služby 9 Horizontální vrtání pomocí šneků

Poměrně rychlá a efektivní metoda v jednoduchých geologických podmínkách. Je vhodná pro široký rozsah profilů a délek podle strojního vybavení. V tuzemských geologických podmínkách se většinou nehodí pro profily menší než DN 300 vzhledem k častému výskytu zrn, která neprojdou mezi vřetenem šnekovnice a stěnou protlačované chráničky. Limitující se jeví profily okolo DN 1800 nebo délky okolo 60 m. Metoda není vhodná, bez patřičné rezervy v profilu, k protlakům pro kanalizaci s malým spádem neboť dosahovaná přesnost se pohybuje okolo 1% délky protlaku. Touto metodou se dosahuje denních výkonů 6 – 30 m. Stejně jako řízené mikrotunelování vyžaduje opěrnou stěnu. Důležitá je znalost uložení podzemních vedení, které je vhodné pokud možno ověřit sondou. Při vlastní realizaci vznikají před protlačovanou chráničkou dynamické rázy stejně tak statické namáhání a proto se nedoporučuje křížení sítí v blízkosti menší než je profil protlačované chráničky u litinových nebo hrdlových potrubí pak raději dva profily (2D). Mezi nevýhody patří rovněž poměrně velká startovací jáma rozměrů často větších než 2,5 x 7,0 m.

DN 350 – 1200 mm