Cementace

Domů 9 Služby 9 Cementace

Cementová vystýlka je vnitřní ochranná vrstva ocelového a litinového potrubí proti korozi, tvorbě inkrustů a usazenin. Vnitřní ochranná vrstva zlepšuje kvalitu dopravované vody v potrubí.

Technologie vnitřního vystýlání potrubí cementovou maltou je ve světě využívána v širším měřítku cca 50 let, ve všech státech Evropy i světa je cementace schválena pro potrubí na pitnou vodu. V České republice se provádí od 80. let minulého století.